Bài này chia sẻ với các bạn về Data class trong Kotlin:
– Không thể thêm open vào data class nên data class ko thể được kế thừa.
– Data class hỗ trợ một số các phương thức liên quan đến dữ liệu như hashcode(nội dung của object chuyển sang dạng số), copy() để nhân bản một đối tượng.
– So sánh nội dung của 2 object bằng lệnh equals hoặc so sánh phương thức hashCode() của hai đối tượng.

SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

Twitter:
Facebook:

Tag: hashcode là gì, data class trong kotlin, data class la gi, data class trong kotlin la gi, tu hoc kotlin, tự học kotlin, kotlin cho nguoi moi, hoc kotlin o dau, tim hieu kotlin, tìm hiểu kotlin, kotlin la gi, lam viec voi kotlin, làm việc với kotlin, học kolin tiếng việt, tài liệu kotlin tiếng việt, tai lieu kotlin, lap trinh kotlin, kotlin, lập trình kotlin, ngôn ngữ lập trình kotlin, ngôn ngữ kotlin, dạy kotlin tiếng việt

Xem thêm: https://thưviệntech.vn/category/pc

Nguồn: https://thưviệntech.vn