Là Iphone nhóm đầu tiên bán ra tại Nhật bản với giá 17.700.000 đ

Tag: iphone 6 plus xach tay, Apple, IPhone (Video Game Platform)

Xem thêm: https://thưviệntech.vn/category/chia-se

Nguồn: https://thưviệntech.vn