giãn dòng đặt ở chế độ 1, 5 Lines, lề trên 3, 5 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3, 5 cm, lề phải 2 cm. làm mục lục

Tag: hiện thanh ruler trong word 2007, [vid_tags]

Xem thêm: https://thưviệntech.vn/category/pc

Nguồn: https://thưviệntech.vn